Bez kategorii

Zasada działania (na przykładzie drukarki FDM)

Projektowanie i modelowanie 3D zaczyna się od stworzenia modelu 3D w oprogramowaniu CAD, np. Google sketchup, Blender, 3D Studio. Potem przesyłany model*.STL jest odczytywany przez drukarkę. Termoplastyczny materiał zostaje podgrzany i nakładany warstwami na stół, który w zależności od potrzeb materiału, może być podgrzewany. Materiałem najczęściej jest ABS, który jest typem tworzywa sztucznego. Warstwa po warstwie zostaje nałożony kształt założony w projekcie. W zależności od wielkości drukowanego przedmiotu, drukowanie może trwać od kilku minut do kilku godzin. Po zakończeniu procesu kiedy materiał stwardnieje powstaje gotowy przedmiot zgodny z założeniami projektu, wykonany z materiału jakiego potrzebujemy z dużą dokładnością.

3d_fdm

 
Źródło ;http://blog.techvortal.pl/wp-content/uploads/2013/11/3d_fdm.jpg

Typy drukarek 3D

♦  Drukowanie przestrzenne w przeciwieństwie do innych metod obróbczych jest metodą przyrostową co oznacza, że element jest tworzony poprzez nakładanie kolejnych jego warstw. Ta metoda nie ma praktycznie ograniczeń jeżeli chodzi o stopień skomplikowania kształtów modelu oraz charakteryzuje się stosunkowo  krótkim czasem działania.

 

Wyróżniamy następujące metody drukowania przestrzennego:

– SLA (stereolitografia) – utwardzanie żywicy epoksydowej lub akrylowej o niskiej lepkości wiązką światła ultrafioletowego generowanego przez laser.

– 3D PRINTIG – technika podobna do druku atramentowego, przy czym atrament jest zastępowany przez spoiwo łączące proszek naniesiony na stół modelowy.

– LOM (laminated object manufacturing) – wycinanie zarysu modelu na przyklejanych warstwowo papierach lub foliach.

– SLS ( selective laser sintering) – selektywne spiekanie laserowe proszków metali bądź innego materiału kompozytowego.

– MJM – (multi-jet modeling) – przyrostowe nanoszenie stopionego fotopolimeru akrylowego przez głowicę wielodyskową.

– FDM (fused deposition modeling) – modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym.

zestawienie

 

 

 

http://blog.techvortal.pl/index.php/2013/drukarki-3d-przyszlosc-drukowania/

http://www.designfutures.pl/?p=81444

Historia druku 3D

♦ Rokiem narodzin tej technologii jest 1983, wtedy Charles Hull, późniejszy założyciel firmy 3D Systems wydrukował pierwszy przedmiot jakim była filiżanka dla jego żony. Rok później oficjalnie została zaprezentowana pierwsza metoda druku przestrzennego – stereolitografia.

 

   ♣ Technologia ta była wciąż udoskonalana i zwiększała się jej dokładność. W 2002 roku w instytucie Medycyny Regeneracyjnej w Wake Forest w USA wydrukowano w pełni funkcjonalną sztuczną nerkę którą wszczepiono szczurom laboratoryjnym.

   ♣ W 2005 roku podjęto pierwsze próby stworzenia samoreplikującej się drukarki 3D. W 2008 roku powstał Darwin – pierwsza drukarka w technologii RepRap która jest w stanie wydrukować samą siebie prawie w całości.

    ♣ Kolejne lata to upowszechniane się technologii na coraz większą skalę wraz z jej ciągłym udoskonalaniem i obniżaniem się cen i wymyślaniem coraz to ciekawszych zastosowań w przemyśle, medycynie, życiu codziennym i coraz nowszych typów materiałów (metal, czekolada, tworzywa biologiczne – druk jedzenia) i łączeniu ich (drukowanie plastikowych elementów z wtopionymi metalowymi).

251194

 

Źrodło ; http://3d-spot.pl/

Drukarki 3D co to jest ?

Czym jest właściwie druk w 3D?

 

    Trójwymiarowe drukowanie przedmiotów to hit ostatnich lat. Pomysł na tworzenie produktów przestrzennych za pomocą komputerowo programowanych narzędzi formujących, stał się nadzieją na kolejną rewolucję technologiczną i przemysłową. Technologia ta zakłada tworzenie przestrzennych przedmiotów za pomocą nakładania na siebie kolejnych warstw materiału.

 

Źródło;http://natemat.pl/10957,polacy-tworza-rewolucyjna-technologie-drukarek-3d-od-bizuterii-po-narzedzia-wszystko-zrobisz-sam-w-domu