 Modele wytworzone za pomocą technik
szybkiego prototypowania umożliwiają
minimalizację kosztów związanych z produkcją
prototypowych modeli.
 Minimalizują koszt związane z
ewentualnymi poprawkami.
 Umożliwiają bardzo szybkie (w stosunku do
tradycyjnych technik) stworzenie
prototypów

 

Źródło ;http://joannabaron.pl/materialy/prezentacje/drukarki_3d.pdf