 Wysoki koszt zakupu urządzeń
kształtujących.
 Ograniczony rodzaj dostępnych
materiałów do produkcji modeli.
 Ograniczenia gabarytowe porototypów.

Źródło ;http://joannabaron.pl/materialy/prezentacje/drukarki_3d.pdf