 W przemyśle – np. do tworzenia modeli samochodów.
 W medycynie oraz stomatologi – do tworzenia wstępnych
projektów różnego rodzaju implantów.
 W automatyce – możliwość niemal natychmiastowego
testowania modeli.
 W tworzeniu produktów konsumenckich – możliwość podania
projektu ocenie konsumentów już na etapie
testów.
 Projektowanie inżynieryjne – możliwość fizycznego
sprawdzenia opracowywanej koncepcji już we
wczesnej fazie projektowania.

przykład :szybkie_wytwarzanie-endoprotez_rys7

lub :

251194